Zakenclub 't Zand

Introductie Zakenclub ’t Zand

 Zakenclub ’t Zand

(Foto: André Sonderman)
De Zakenclub ’t Zand is in 1988 opgericht door een aantal enthousiaste , jonge , ondernemers die wilden dat in het dorp behouden bleef wat ons dorp de moeite waard maakt.Door het steeds verder terug lopen van het aantal winkeliers werd het steeds moeilijker om evenementen als de intocht van Sint-Nicolaas, Keuvelkeuring e.d. op de been te houden. De koppen werden bij elkaar gestoken en alle ondernemers werden bezocht en van onze plannen op de hoogte gebracht. Naast bovenstaande doelstelling werden in de eerstvolgende bijeenkomsten ook een aantal andere wensen geformuleerd . Enkele daarvan waren
  • het behoud van de Rabobank of geldopnamepunt in ons dorp
  • het plaatsen van een informatieborden ( zonder sponsoring van bedrijven buiten ’t Zand)
  • de “uitstraling” van ’t Zand verbeteren
  • reconstructie van de Keinsmerweg
  • realiseren van één sponsorbeleid voor alle leden
  • leefbaarheid verbeteren door meer groen en de bouw van nieuwe woningen
  • het vormen van een aanspreekpunt voor de gemeente
  • uitbreiding decemberactiviteiten
  • bedrijfsbezoek zowel binnen als buiten de vereniging
  • contact onderhouden met collega-ondernemers (verenigingen)

Wapenfeiten

Natuurlijk kunnen niet alle bovenstaande wensen worden verwezenlijkt . Toch is inmiddels een aanzienlijk deel van de doelen uitgevoerd. Kijk naar de informatieborden, de reconstruc-tie van de Keinsmerweg, het plaatsen van een fontein in de vijver en vele andere activiteiten die inmiddels zijn opgestart. Er is zelfs in eigen beheer een aantal maal een eigen krant gepro-duceerd die in een oplage van 20.000 stuks is verspreid .

Om in de decembermaand nog meer sfeer in het dorp te creëren is naast de intocht van Sint-Nicolaas een aantal andere activiteiten gestart. Zo worden langs de Keinsmerweg elk jaar sierlijke lichtornamenten opgehangen en een grote, met lichtjes versierde, kerstboom op het plein geplaatst  en er klinkt muziek uit de kerktoren.

Het volgende project wat door de Zakenclub is opgepakt is de beveiliging van industrieterrein Kolksluis. Door alle bewoners te verenigen hebben we eerst samen met MKB-Nedelrand , de politie en brandweer het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Tegelijkertijd is er een camerasysteem geïnstalleerd wat alle bewegingen op het industrieterrein registreert. In de meldkamer worden de beelden online uitgelezen waardoor direct op verdachte bewegingen gereageerd kan worden. Mede hierdoor is het aantal incidenten op industrieterrein Kolksluis , sinds de invoering van dit Keurmerk, sterk teruggelopen.

Na meer dan 20 jaar blijkt onze club met bijna 60 leden een aanwinst voor ’t Zand en onmisbaar voor het behartigen van de Zandtemer ondernemers belangen.

Toekomstvisie

Natuurlijk blijft er nog genoeg te wensen over zoals daar zijn een spoedige uitbreiding van het industrieterrein en voldoende ruimte om ook de komende jaren de ondernemers te kunnen la-ten ondernemen. We hopen dat door de uitbreiding van ons dorp ook de achteruitgang van ons winkelbestand tot staan wordt gebracht. Een doelstelling waarvoor we alleen de voorwaarden kunnen proberen te scheppen maar waar we verder geen partij in kunnen zijn.

Een van de speerpunten die zeker nog meer kan worden uitgebreid is de verdere invoering van Park Management op industrieterrein Kolksluis. Onderdeel hiervan zal de samenwerking met de Noord-Hollandse Ontwikkelingsmaatschappij zijn. Zij kunnen en willen een brug tussen ondernemers en overheid zijn en er voor zorgen dat er nog meer van onze wensen, zoals de aanleg van glasvezelkabel , op het industrieterrein verwezenlijkt kunnen worden.

We zijn in overleg met de gemeente hoe we op vrijwillige basis een nadere invulling aan het Parkmanagement kunnen geven. We streven er hierbij naar dat de kosten voor nieuwe en be-staande bedrijven zo laag mogelijk moeten blijven.

Contributie

Bij het vaststellen van de contributie hebben we er naar gestreefd dat deze voor alle onder-nemingen aanvaardbaar moest zijn. Tevens diende de contributie niet meer dan kostendek-kend te zijn. De contributie bedraagt bij het schrijven van deze presentatie € 185,- . Naast deze contributie wordt voor elk lid een bijdrage voor de informatieborden bij de entree van ons dorp gevraagd. Deze bijdrage is € 15,- per jaar. Om het lidmaatschap van onze club voor iedereen mogelijk te maken kan ook gebruik worden gemaakt van een aantrekkelijke korting. Voor startende, kleine, ondernemers geldt er de eerste 2 jaren van hun contributie een korting van 50 %.